เครื่องสแกนหน้า ProfaceXTI

฿45,000.00

ProFace X [TI]
เตรียมพร้อมสำหรับ New Normal
วิถีชีวิตแบบใหม่ ในสำนักงาน
การตรวจสอบใบหน้าและ
หน้ากากอนามัยแบบไร้สัมผัส
การตรวจสอบฝ่ามือแบบไร้สัมผัส
(3 ใน 1)

หมวดหมู่: