แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ProfaceXTI
ProFace X [TI]
เตรียมพร้อมสำหรับ New Normal
วิถีชีวิตแบบใหม่ ในสำนักงาน
การตรวจสอบใบหน้าและ
หน้ากากอนามัยแบบไร้สัมผัส
การตรวจสอบฝ่ามือแบบไร้สัมผัส
(3 ใน 1)