AIS ประกาศจับมือ Microsoft เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ร่วมสร้างนวัตกรรมโลกดิจิทัลใหม่ ๆ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่าง AIS กับ Microsoft ที่มีมาตั้งแต่ปี 2016 เพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Cloud Service Provider (Azure, Office 365) หรือ Edge Node Cloud ล่าสุด ทาง AIS ได้ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ร่วมกับทาง Microsoft เพื่อนำนวัตกรรมระดับโลกจากทาง Microsoft มาผนึกกำลังร่วมกับเทคโนโลยี 5G ของทาง AIS เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับธุรกิจไทยได้

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business  Management Section แห่ง AIS Business ได้เล่าถึงความร่วมมือกับ Microsoft ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2016 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Network Partnership ทำให้เกิดบริการ AIS ExpressRoute รวมทั้งการให้บริการ Cloud Solution Provider (CSP) ซึ่งมี Cloud Edge Node ของทาง Microsoft มาไว้ที่ AIS และการทำระบบเก็บเงินของ Cloud Service ที่เชื่อมโยงผ่านระบบ Billing ของ AIS ได้อย่างไร้รอยต่อ

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business Management Section, AIS Business

โดยก่อนหน้านี้ ความร่วมมือระหว่าง AIS กับ Microsoft ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบโซลูชันให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างเช่น การให้บริการ AIS Private Link หรือ Microsoft Office 365  ให้กับ MBK Group ที่ทำให้การทำงานเป็นแบบ Anytime Anywhere ได้สะดวกยิ่งขึ้น หรือความร่วมมือกับทาง Sansiri ในการทำ Mixed Reality โดยใช้เทคโนโลยี AR, VR ในการทำให้ลูกค้าสามารถเห็นตัวอย่างการตกแต่งบ้านบนโลกความจริงเสมือนได้

ทั้งนี้ คุณนวชัยได้ชี้ให้เห็นว่า ความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกนี้ได้มีการหารือกันมาตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา ซึ่ง AIS ตั้งใจที่จะเป็น ICT-Digital Enabler & Accelerator สำหรับภาคธุรกิจที่เชื่อถือได้มากที่สุด จึงผนึกกำลังกับทาง Microsoft ที่จะเน้นทำ 3 เทคโนโลยีหลัก ๆ ได้แก่ Cloud, IoT และ Cybersecurity โดย AIS หวังว่าอนาคตจะผลักดันให้เกิดการใช้งาน 5G ใน Use Case ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ในการผนึกกำลังกันระหว่าง AIS กับ Microsoft เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นครั้งแรก ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทาง Microsoft ทำความร่วมมือกับบริษัทเป็นที่ Telco ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ

  • เพื่อให้เกิดการเติบโตของ Digital Solution
  • เพื่อพัฒนาทักษะ Digital Skill ให้กับบุคลากรที่หลากหลาย
  • เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมระดับ Best-in-class ในธุรกิจ

การทำให้เกิดการเติบโตของ Digital Solution ได้นั้น ทาง AIS และ Microsoft จึงผนึกกำลังกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มและโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์และปัญหาความต้องการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นโซลูชันใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ดำเนินการบน Microsoft Azure จาก AIS เพิ่มมากขึ้นในเร็ว ๆ นี้

อีกเป้าหมายหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภาคนอกหน่วยงาน นอกจากทีมงาน AIS เองที่มีความชำนาญในผลิตภัณฑ์ของทาง Microsoft ทั้งได้รับ Certificate จากทาง Microsoft มาอย่างครบถ้วนแล้ว AIS ยังคงต้องการพัฒนาคนในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง AIS จะมี AIS Academy ที่ให้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาเรียนรู้กันได้ ทีม NEXT ที่เป็นทีมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือแพลตฟอร์ม CloudJump ที่เป็นแพลตฟอร์ม AIS Webinar รวมทั้ง AIS The Startup ที่ร่วมกับ Microsoft ในการสนับสนุนจัดทีมให้คำปรึกษา ทำ hackathon ต่าง ๆ และในอนาคตอาจมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ง SME หรือสตาร์ตอัป เพื่อให้มีการนำเอา Cloud ไปใช้งานกันมากยิ่งขึ้น

ส่วนเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมี 5G เป็นส่วนหลัก เพื่อทำให้เกิด Use Case ใหม่ ๆ อย่างมหาศาลผ่านโครงสร้าง 5G ของ AIS ที่มีคุณลักษณะแบบ Low Latency หรือมี Edge Computing ที่ทำให้รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT หลายล้านอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังรองรับการทำให้มี Private Network ที่จะเป็น 5G ส่วนตัวของแต่ละที่ได้เลย

แต่ทั้งนี้ Use Case ใหม่จะเกิดได้จำต้องมีเรื่องของโจทย์หรือปัญหาที่จะต้องมาร่วมกันพัฒนาโซลูชันให้กลายเป็น Use Case ที่เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตจึงจะไม่ได้ขึ้นกับแค่ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนี้เท่านั้น หากแต่จะต้องมีความร่วมมือกับธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมด้วย  จึงอยากจะเชิญชวนทั้งภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าเทคโนโลยี Cloud, Cybersecurity หรือ IoT จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ หรือทำให้เกิด Business Model ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้ หากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมใดมีโจทย์หรือมีความท้าทายใหม่ ๆ  สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตได้ ซึ่ง AIS มีความเชื่อมั่นที่จะสามารถให้บริการกับทางลูกค้า ส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา: https://www.techtalkthai.com/ais-microsoft-strategic-partnership-to-create-digital-innovation-for-businesses-and-industries/?fbclid=IwAR3jerjWD3O6l23wHKBznAFbKwcaycp8xthoaU1RK6_L4XyiJBx_wa7fA1k