ประตูรีโมทอัตโนมัติ | Sliding Gate พร้อมติดตั้ง ราคาพิเศษ

ประตูรีโมท Hiview ประตูอัตโนมัติ
  • การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
  • ง่ายสำหรับการเลือกทิศทางที่เปิด / ปิด ประตู
  • มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล๊อกมอเตอร์ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าขัดข้อง
  • มีระบบ Stop/Reverse ประตูจะถอยกลับเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง
  • มีระบบการปิดอัตโนมัติและสามารถปรับเวลาได้ (0,30,60,90 วินาที)
  • สามารถปรับอัตราความเร็วของมอเตอร์(MRT) ให้เหมาะสมตามความต้องการ
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มได้หลากหลาย